خواص بندهای دعای جوشن کبیر جهت حاجات

دعای جوشن کبیر,خواص جوشن کبیر,فضیلت جوشن کبیر

 

برای ختم هر کدام از بندهای دعای جوشن کبیر باید ۴۱ روز هر روز ۷ بار خوانده شود.

بند۱: برای زیادی روزی هر روز بخوانید.

بند ۲: برای رهایی از هر مهلکه ای که نمی توانید ار آن خلاص شوید.

بند۳:اگر دشمن زیاد دارید در مقابل آن بخوانید.

بند ۵: برای نزدیکی دل به خدای تبارک وتعالی و انیس و همدم شدن با او.

بند۶: برای خشوع و تواضع پیدا کردن در مقابل خدای تبارک وتعالی.

بند ۷: برای کسب روزی حلال.

بند ۱۴: برای آرامش کسانی که عصیانگر هستند.

بند ۱۶: برای راهای از خوف نکیر ومنکر.

بند ۱۹: برای آسان گذاشتن از پل صراط.

بند ۲۰: برای حفظ ایمان و از دست ندادن آن.

بند ۲۲:برای آسان شدن کارها قبل از اینکه دنبال آن بروید چند روز ذکر کنید.

بند۲۳: برای بیداری دل و حال خوش داشتن در عبادات.

بند ۲۵: برای حفظ ایمان.

بند ۲۶: برای رفع غم و کسی که عاشق بیت اللّه الحرام است.( روزی ۲۶ بار

بند ۳۱: اگر می خواهید همیشه در اطاعت و عبادت خدا سر حال باشید و عاشق عبادت شوید یا دیگری را عاشق عبادت کنید به نیت خود یا دیگران بخوانید.

بند ۳۳: زبان بند بسیار مهمی است.

بند ۳۵: برای عزیز شدن پیش مردم ،همسر وهمه.

بند ۳۸: برای چشم و نظر.

بند ۴۱:برای رفع بلا.

بند ۴۲: اگر دوست دارید به رحمت خدا نایل شوید.

بند ۴۳: اگر از دست معصیت ها خسته شدید و دوست دارید ار آنها خلاص شوید .

بند ۵۲: برای رفع ناراحتی اعصاب.

بند ۵۶ و۵۷ : اگر به تهمتی دچار شدید این دو بند را بخوانید، تهمت رفع شده و شخص تهمت زن به گرفتاری عجیبی دچار می شود

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه