خانواده 11 نفری دشتستانی به علت دوری از شهر و زندگی در منطقه سخت گذر کوه های «راوال گشنی»در بخش «ارم » این شهرستان پس از 74 سال صاحب شناسنامه شدند و جزو جمعیت آماری کشور قرار

ایرنا: خانواده 11 نفری دشتستانی به علت دوری از شهر و زندگی در منطقه سخت گذر کوه های «راوال گشنی»در بخش «ارم » این شهرستان پس از 74 سال صاحب شناسنامه شدند و جزو جمعیت آماری کشور قرارگرفتند.

شناسنامه دار شدن خانواده ای پس از 74 سال
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه